Home » Systemy informatyczne » City Line Designer

Line Designer – klucz do sukcesu komunikacji w Twoim mieście

 

Pierwszy w Polsce kompleksowy, zintegrowany, inteligentny system informatyczny do konstruowania optymalnego rozkładu jazdy:

 

 • wspomaga tworzenie nowoczesnych rozkładów zapewniających sprawną komunikację w oparciu o różne typy transportu i wielu przewoźników
 • do prezentacji wykorzystuje najnowsze technologie informatyczne:
  • klient mobilny dla systemu Android (tablety, smartfony),
  • klient internetowy (również dla publicznych urządzeń typu Kiosk multimedialny)
  • optymalizuje wykorzystanie taboru
  • dba o elastyczny i wygodny dla pasażerów system przesiadek

 

 

Przyjazny dla pasażerów rozkład jazdy jest jednym z podstawowych czynników pozytywnej oceny pracy przedsiębiorstw komunikacyjnych i Samorządu Lokalnego – nasze oprogramowanie zapewni Państwu najwyższe uznanie mieszkańców.

 

Innowacyjne rozwiązania

 

 • graficzna edycja punktów terenowych, przystanków i linków na podkładzie mapowym (do wyboru: Google Maps, Ovi Maps, …)
 • trasowanie linii i wyznaczanie przystanków, punktów terenowych, czasów przejazdów oraz czasów przestojów przy użyciu tabletu w rzeczywistych warunkach jazdy po trasie linii
 • wykorzystanie danych o potokach pasażerskich w mieście i o napełnieniu pojazdów
 • automatyzacja typowych zadań: generowanie kursów względem zadanych parametrów (częstotliwość, dostępne pojazdy, potoki pasażerskie), tworzenie brygad (w tym wieloliniowych), synchronizacja przejazdów na liniach
 • kompleksowe narzędzia optymalizacyjne do budowy rozkładu jazdy, uwzględniające skomplikowane współzależności, m.in. :
  • całościowy przepływ pasażerów
  • częstotliwość kursowania pojazdów różnych linii na wybranych odcinkach przewozu i potrzeby przesiadkowe
  • najefektywniejsze wykorzystanie dostępnego taboru (niezależnie od ilości wykonawców)
  • aktywny wykres piłozębny do synchronizacji linii
  • intuicyjny graficzny interfejs użytkownika, pełna konfiguracja widoku, dokowalne okna, wybór stylu widoku, zapamiętywanie indywidualnych ustawień na stanowisku pracy

 

Przykładowe zadania realizowane w systemie

 

 • Edycja lokalizacji, przystanków, słupków, linków, linii, wariantów tras, zajezdni, przewoźników:
  • Bezpośrednie definiowanie danych w tabelach
  • Edycja wspomagana interaktywną mapą
  • Automatyczna z wykorzystaniem aplikacji mobilnej i tabletu
  • Wczytanie danych ze starych systemów informatycznych
  • Edycja wymagań taborowych dla linii i brygady
  • Edycja ograniczeń technicznych dla linków, linii i wariantów tras
  • Konfiguracja wymagań i ograniczeń, hierarchizacja i likwidacja sprzeczności
  • Edycja stref czasowych dla linii, brygad i kursów
  • Edycja zestawów czasów
  • Dowolna liczba wersji rozkładu, kilka wersji w tym samym dniu
  • Synchronizacja liniowa na przystankach (np. z pomocą trybu edycji graficznej)
  • Optymalizacja rozkładu
  • Konfiguracja systemu
   • Wybór podkładu mapowego
   • Dobór i konfiguracja dokowanych okien edycyjnych

 

Dodatkowe korzyści

 

 • W cenie systemu urządzenia mobilne (2 szt.)
 • Serwis systemu – 24 godziny 7 dni w tygodniu
 • Cykliczne szkolenia obsługi w siedzibie DPK