Home » Produkty i usługi » Transportowe systemy informatyczne » DPK INDUSTRY SOFTWARE – system informatyczny dla przemysłu, górnictwa i budownictwa

DPK Industry Software to kompleksowy, zintegrowany system informatyczny wspierający zarządzanie transportem i sprzętem technologicznym w przemyśle, górnictwie i budownictwie.

Możliwości systemu

 • Ewidencja kierowców, operatorów, pojazdów i maszyn z historią pracy
 • Obsługa zleceń zewnętrznych i wewnętrznych
 • Automatyczne, okresowe planowanie pracy obsługi i sprzętu
 • Planowanie z optymalizacją procesów i wykorzystania zasobów
 • Dyspozycja dobowa
 • Obustronna komunikacja dyspozytor<->obsługa pojazdu / sprzętu
 • Monitoring GPS
 • Rozliczanie czasu pracy kierowców i operatorów
 • Rozliczanie czasu pracy pojazdów i maszyn, paliw oraz materiałów eksploatacyjnych
 • Rozliczanie zleceń, fakturowanie
 • Generowanie raportów w dowolnych przekrojach

 

Korzyści

 • Lepsze decyzje poprzez dokładniejszą i zawsze aktualną analizę
 • Wyższa satysfakcja klientów poprzez poprawę jakości usług
 • Oszczędności w kosztach:
  • pracy – optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich,
  • zakupów materiałów (optymalizacja zużycia),
  • administracji,
  • aktualizacji i korekty danych,
  • utrzymania i serwisowania oprogramowania od wielu dostawców
 • Redukcja przestojów i rezerw w procesie planowania i wykorzystania przewozów
 • Szybsze i dokładniejsze raportowanie
 • Eliminacja pomyłek wynikłych z wielokrotnego wprowadzania tych samych danych
 • Podniesienie terminowości
 • Lepsza kontrola należności
 • Zwiększenie możliwości zatrudnienia pracowników o potrzebnych cechach i kwalifikacjach
 • Nadzór nad przebiegiem kariery pracownika

czytaj więcej