Home » Produkty i usługi » Transportowe systemy informatyczne » SOR Software – system obsługi ratownictwa

SOR Software® to kompleksowy, zintegrowany system informatyczny obsługujący wszystkie obszary działalności Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Możliwości systemu

 • Ewidencja
 • Planowanie okresowe
 • Dyspozycja bieżąca
 • Obustronna komunikacja dyspozytor ⇆ karetka
 • Monitoring GPS
 • Rozliczenie pracy zespołów medycznych
 • Rozliczenie z NFZ
 • Fakturowanie
 • Rozliczenie taboru
 • Raportowanie

Korzyści

 • Zmniejszenie kosztów:
  • administracji
  • aktualizacji i korekty danych
  • utrzymania i serwisowania oprogramowania (jeden system i dostawca)
  • zakupów materiałów (optymalizacja)
 • Lepsze decyzje (dokładniejsza i terminowa analiza)
 • Szybki dostęp do danych historycznych w różnych ujęciach, pozwalający na podejmowanie decyzji
  i planowanie w dłuższym i krutszym okresie czasu
 • Zwiększona satysfakcja klientów poprzez poprawę usług
 • Redukcja przestojów i oczekiwań w procesie planowania i wykonywania usług
 • Eliminacja pomyłek związanych z koniecznością kilkukrotnego wprowadzania tych samych danych
 • Szybkie i dokładne raportowanie
 • Podniesienie terminowości
 • Lepsza kontrola należności
 • Zwiększenie możliwości zatrudnienia pracowników o potrzebnych cechach i kwalifikacjach
 • Nadzór nad przebiegiem kariery pracownika

System informatyczny SOR Software został zaprojektowany i wykonany jako dedykowane rozwiązanie wspomagające zarządzanie Stacją Pogotowia Ratunkowego.

czytaj więcej