Home » Produkty i usługi » Transportowe systemy informatyczne » TRANS ERP – system informatyczny dla Komunikacji Miejskiej

TRANS ERP to kompleksowy, zintegrowany system informatyczny obsługujący wszystkie obszary działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej obejmujący również administrację i strefę finansowo-księgową przedsiębiorstwa.

Zarządzanie przewozami

 • Ewidencja
 • Automatyczne planowanie okresowe
 • Planowanie z optymalizacją procesów i wykorzystania zasobów
 • Dyspozycja dobowa
 • Obustronna komunikacja dyspozytor – autobus
 • Monitoring GPS
 • Rozliczenie czasu pracy kierowców
 • Rozliczenie taboru i materiałów eksploatacyjnych
 • Rozliczenie przewozów ze zleceniodawcami
 • Raportowanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem
i procesami biznesowymi

 • Kadry i Płace
 • Faktury
 • Księga handlowa
 • Księga inwentarzowa
 • Księga podatkowa
 • Magazyn
 • CRM
 • Handel (wynajmy)
 • Projekty i analizy wielowymiarowe
 • Workflow

System informatyczny Trans został zaprojektowany i wykonany jako dedykowane rozwiązanie wspomagające zarządzanie Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej. Podczas jego budowy wykorzystane zostały kilkunastoletnie doświadczenia z eksploatacji poprzednich generacji systemu w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach.

 

Korzyści

Obniżenie kosztów utrzymania

– jeden zintegrowany system informatyczny, jedna baza danych i jeden dostawca to mniejsze koszty integracji, utrzymania i serwisowania systemu a także zmniejszenie wydatków utrzymania serwerów i sprzętu komputerowego.

Optymalizacja działania przedsiębiorstwa

Obniżenie kosztów

 • pełne wykorzystanie zasobów ludzkich (HR), czasu pracy, taboru i materiałów eksploatacyjnych dzięki innowacyjnym automatom i modułowi optymalizacji z zastosowaniem sztucznej inteligencji.

Większa produktywność

 • praca wielostanowiskowa (klient-serwer),
 • lepsza ergonomia oraz komfort pracy dzięki nowoczesnym i intuicyjnym, narzędziom oprogramowania MicrosoftTM,
 • dane wprowadzane z dowolnego miejsca w sieci, widoczne w czasie rzeczywistym w całym systemie.

Wizerunek firmy

 • szybsze i efektywniejsze działanie przedsiębiorstwa oraz sprawniejsze rozliczenia z kontrahentami.

Zwiększenie zysków

 • zmniejszenie strat (obniżenie kosztów utrzymania i działalności przedsiębiorstwa) oraz wygospodarowanie dodatkowych rezerw do wykorzystania dla nowych zleceń.
czytaj więcej